• เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  • +66 81 847 5483
  • +66 65 509 9695
  • s.panya@tpscons.com

ภาพรวมบริษัท และความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนส์ จำกัด(TPS) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างคนไทยชั้นนำในอันดับต้น ๆ สำหรับงานก่อสร้างในรูปแบบ TURNKEY หรือคำนิยมที่เข้าใจกันโดยง่ายว่า Design&Build และอีกหนึ่งคำนิยมสำหรับแวดวงการก่อสร้าง และวิศวกรรมคือ EPC(Engineering-Procurement-Construction)
ในระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ก่อนที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ มาเป็น TPS บริษัทฯ ของเราได้เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยประสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น 2000 ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาได้สั่งสมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการออกแบบพร้อมก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างของญี่ปุ่นรายใหญ่ ๆ มาหลายบริษัทฯ จึงทำให้สามารถรองรับการทำงานที่มีคุณภาพ และส่งมอบสิ่งก่อสร้างให้กับลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้
TPS เราถือว่าเราเป็นผู้รับเหมาคนไทยรายแรก ๆ ที่สามารถให้บริการด้านการก่อสร้าง TURNKEY ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจรเทียบเท่ากับบริษัทญี่ปุ่น และยังสามารถออกแบบอาคารโรงงานได้ทุกประเภท อาคารคลังสินค้า รวมทั้งอาคารออฟฟิศสำนักงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้กับจำนวนโรงงานไม่น้อยกว่า 2,000 โรงงาน 50 คลังสินค้า และ 30 อาคารออฟฟิศสำนักงานที่เราได้ก่อสร้างให้กับลูกค้า

ความสำเร็จในข้างต้นนั้น TPS ให้ความสำคัญในความต้องการของลูกค้า และแปลงความต้องการนั้นออกมาเป็นรูปแบบการก่อสร้างและทำให้สามารถสร้างออกมาได้จริง และในระหว่างการก่อสร้าง TPS ได้นำกลยุทธ์ในด้านการบริหารโครงการ(Construction Management-CM) และความละเอียดรอบคอบในการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างที่ได้ให้คำมั่นสัญญา และการอุทิศตัวของบุคลากร TPS ทุกคนที่ได้รับการคัดสรรค์และฝึกอบรมความชำนาญในงานเป็นอย่างดี จึงทำให้การก่อสร้างที่ออกมามีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
อีกทั้งบริการหลังการขายที่ TPS ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะมีการรับประกันผลงานให้กับลูกค้าแล้วนั้นยังมีแผนก Thunder Service ที่คอยโทรสอบถามลูกค้าเป็นระยะๆ เพื่อสอบถามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับการก่อสร้างแม้แต่ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน หรือแม้แต่หลังระยะเวลารับประกันหมดไปแล้วก็ตาม พร้อมทั้งมีแผนซ่อมบำรุง(Preventive Maintenance-PM) นำเสนอให้กับลูกค้าพิจารณาควบคู่ไปด้วย.
และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าญี่ปุ่น และลูกค้าทั่วไปมากยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2559 บริษัท TPS ได้มีขยายกิจการการลงทุนด้วยการเปิดบริษัทร่วมทุน(Joint Venture) กับบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นบริษัทที่มียอดขาย 1 ใน 3 ของบริษัทที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน พร้อมกับยังเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นด้วย.
ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทขึ้นที่ประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า NACS TPS ENGINEERING CO.,LTD. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และผนึกกำลังบริษัทในเครือให้แข็งแกร่งยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต