• เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  • +66 81 847 5483
  • +66 65 509 9695
  • s.panya@tpscons.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท                      :               ทีพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน              :               50,000,000 บาท

วันที่ก่อตั้ง                     :               9 พฤศจิกายน 2549

โครงสร้างฝ่ายบริหาร   :               นายปัญญา  สังข์ด่านจาก   (กรรมการผู้จัดการ)

สำนักงานใหญ่              :               18,20 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ ซอยกาญจนาภิเษก 39  แยก 10  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์                       :              0-2727-0587, 0-2118-3932

โทรสาร                         :              0-2727-0587 ต่อ 301