• เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  • +66 81 847 5483
  • +66 65 509 9695
  • s.panya@tpscons.com

งานออกแบบควบคู่ไปกับงานก่อสร้าง

1.งานออกแบบควบคู่ไปกับงานก่อสร้าง

ปัจจุบันในการออกแบบงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญมากในการก่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า และอาคารออฟฟิศสำนักงานแห่งใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของโครงการคนไทยหรือต่างชาติ โดยเฉพาะเจ้าของโครงงานที่เป็นญี่ปุ่น หรือแม้แต่โรงงานในส่วนต่อขยายเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่มากขึ้น หรือสร้างเพื่อรองรับ PRODUCTS LINE การผลิตใหม่ก็ตาม. และปัจจุบันงานก่อสร้างในรูปแบบ TURNKEY หรือคำนิยมที่เข้าใจกันโดยง่ายว่า Design&Build และอีกหนึ่งคำนิยมสำหรับแวดวงการก่อสร้าง และวิศวกรรมคือ EPC(Engineering-Procurement-Construction) ซึ่งขอสรุปในส่วนข้อดี 2 ประการที่ลูกค้าจะได้รับคือ

  1. ลดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ: ในระบบขั้นตอนโครงการโดยทั่ว ๆ ไป เจ้าของโครงการต้องประสานงานกับบริษัทถึง 3 บริษัท คือ 1.ผู้ออกแบบทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ(DESIGNER) 2.ผู้ตรวจสอบและควบคุมงาน(CONSULT) 3.ผู้รับเหมาก่อสร้าง(CONTRACTOR) ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาในการทำงานนานพอสมควร
  2. ลดค่าใช้จ่าย: คำว่าลดค่าใช้จ่าย จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ
  3. เจ้าของโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง DESIGNER และ CONSULT และ จากประสบการณ์ยังสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างที่ทางผู้ออกแบบค่อนข้างดีไซน์เผื่อ (SAFETY  FACTOR) ได้ค่อนข้างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางเจ้าของโครงการต้องมีขั้นตอนการตรวจเช็คก่อนว่าผู้รับเหมา DESIGN&BUILT มีศักยภาพในการทำงาน และประสบการณ์ในการก่อสร้างให้กับลูกค้ามามากน้อยเพียงใด และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าจะได้คือ จะได้โรงงานตามความต้องการของลูกค้า 100% ไม่ว่าจะเป็น PROCESS LINE , รูปร่างหน้าตาของอาคาร และระยะเวลาที่สั้นกว่าขั้นตอนตามปกติที่กล่าวมาในข้างต้น และสามารถเปิดอาคารได้ตามงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ และทันต่อเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจและหาผลกำไรกลับมาได้รวดเร็วที่สุด.