• เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  • +66 81 847 5483
  • +66 65 509 9695
  • s.panya@tpscons.com

งานรับเหมาก่อสร้างตามแบบ TOR

งานก่อสร้างตาม TOR ก็คือรูปแบบสัญญาราคาเหมาจ่าย(Lump Sum) ซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าครบถ้วนตามแบบก่อสร้าง และ/หรือ ราคาที่เจ้าของโครงการได้ตกลงกับผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

นอกจากงานออกแบบพร้อมก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ ให้บริการแล้วนั้น เรายังเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายหลักที่ทางเจ้าของโครงการ(Owner) ผู้ออกแบบ(Desinger) และผู้ควบคุมงาน(Consult) ได้ให้การยอมรับและให้โอกาสทางบริษัทฯ เข้าร่วมรับแบบและประมูลงานตามแบบที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

ดังนั้นแล้วบริษัทฯ จึงสามารถรองรับงานโครงการในรูปแบบ TOR ได้อย่างมีศักยภาพ และเรายังถือโอกาสนำเสนอเจ้าของโครงการในส่วนการลดค่าใช้จ่าย(Value Engineering Lean Solution) ความหมายคือเจ้าของโครงการยังได้รับอาคารที่ก่อสร้างออกมาตามมาตรฐานและการใช้งานที่ต้องการ แต่เราจะ Re Design เชิงวิศวกรรม เพราะเนื่องจาก TPS ได้ผ่านการออกแบบพร้อมก่อสร้างมานานจึงทำให้เรามั่นใจที่จะดำเนินการในส่วนนี้ให้กับเจ้าของโครงการได้.