ที่ดินที่จะซื้อสร้างโรงงานผลิตสินค้า หรือคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้าเราได้ไหมนะ???
 แล้วที่ดินที่ซื้อมันเป็นพื้นที่สีอะไร ก่อสร้างโรงงานไปแล้ว จะเปิดโรงงานผลิตสินค้า/คลังสินค้าเก็บสินค้าได้ไหมนะ???
 ปรึกษาเราได้เราสามารถเช็คให้ได้ ติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับ…